Home Projekte Projekte të realizuara

summer_camp2015f124.08.2015, Edhe një kamp i suksesshëm veror u mbajt në fshatin Pestalozzi Fëmijëve në Trogen, Zvicër nga 29.07.2015 deri më 12.08 2015. 160 fëmijë nga Maqedonia, Serbia, Ukraina dhe Moldavia ishin pjesë e këtij kampi veror, duke përfshirë 40 fëmijë të moshës 16-17 nga Maqedonia i kryesuar nga OJQ-të ndryshme si Qendra për edukim dhe zhvillim-CED si organizatë koordinuese e kampit, SPPMD Kavadar, Majka - Kumanovë, Koalicioni i organizatave rinore SEGA dhe fëmijët nga rajoni i Strumicës me mbikëqyrësit e tyre.

Brenda pesëmbëdhjetë ditëve pjesëmarrësit e kampit kishin 10 ditë pune në të cilin ishin të përfshirë në punëtoritë që u mbajtën në shkollën në fshat. Punëtoritë ishin me tema të ndryshme në fushën e të drejtave të fëmijëve,anti-diskriminimit, migrimit, interkultura..

Lexo ma...

foto_1_JEF9.07.2015, Qendra për edukim dhe zhvillim – CED në bashkëpunim me Organizatën JEF si dhe në partneritet me Intitutin ZIP, YMCA – Tetovë, Organizatën studentore IZLEZ dhe Qendrën Maqedonase për integrime ndëratlantike, në kuadër të projektit “Këshilltarët Diskutojnë, Qytetarët Lexojnë” – Si të kemi transparencë më të madhe në këshillat komunal”, organizuan tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të Këshillit të komunës së Tetovës dhe përfaqësues të organizatave qytetare.

Qëllimi i këtij projekti është që të rrisë transparencën dhe qasjen në informata publike në nivel lokal, si një parakusht për angazhimin efektiv qytetar dhe të ndikojnë në vendimet e këshillave bashkiakë, si dhe të promovojë dhe lehtësojë qasjen në informatat me karakter publik për qytetarët e komunave të synuara.

Lexo ma...

ballina_bruxel19.06.2015, Në kuadër të komponentës “People to People” organizuar nga TACSO Maqedoni, në periudhën 9-11 Qershor 2015 të  kryetari i organizatës CED, z. Metin Muaremi mori pjesë në një vizitë studimore për liritë themelore të njeriut dhe antidiskriminim në Institucionet e BE-së dhe organizatave të shoqërisë civile me seli në Bruksel, së bashku me 11 përfaqësësues të organizatave joqeveritare nga Maqedonia të cilat janë aktive në fushën e lirive themelore dhe të anti-diskriminimit. Pjesëmarrësit u takua me përfaqësues të institucioneve relevante dhe organizatave, duke përfshirë DG NEAR, Këshilli i Evropës, OHCHR, Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Rrjetit Evropian të Organeve barazi etj.

Lexo ma...

foto_2Qendra për edukim dhe zhvillim në bashkëpunim me Fondacionin për fëmijë Pestaloci dhe Koalicionin e organizatavee rrinore SEGA, në kuadër të projektit “Promovim i të drejtave të fëmijëve dhe komunikimit interkulturor”, me 05 Dhjetor (e premte) në hapësirat e shkollës fillore “Kiril Pejcinoviq” – Tearcë, organizuan turne në vollejboll ndërmjet shkollave fillore që gravitojnë në Komunën e Tearcës. 

Qëllimi i këtij turneu ishte më tepër me karakter revial, pra promovim të të drejtave të fëmijëve dhe komunikimit interkulturor, se sa garues. Në këtë turne morrën pjesë katër shkolla fillore nga Komuna e Tearcës, arsimtarë të këtyre shkollave si dhe vullnetarë të organizatës CED

Lexo ma...

ballinaDitagroshe2014Ky manifestim ka për qëllim që të ngris vetëdijen te popullata për vlerën e kulturës bujqësore groshës, si dhe të arrihet benefit ekonomik nëpërmjet rritjes së shitjes dhe prodhimit të groshës. Gjithashtu si qëllim është edhe promovimi i shenjës së dalueshme si dhe bëhen përpjekje për brendim të farës së groshës të njohur – Grosh Tetove.

Si çdo vjet, manifestimi është organizuar nga ana e OJQ CED, mirëpo kët vit si përkrahës  kryesor ishin SWG, nëpërmjet programit të tyre për zhvillim të rajonit të Sharrit dhe nga Komuna e Tearcës e cila gjithashtu dha përkrahje. 

Lexo ma...

FotoStrategjiBallina31.10.2014 Me shumicë votash të Këshillit të Komunës së Tearcës miratohet strategjija Lokale për zhvillim të Rinjëve në Komunën e Tearcës.  Ky projekt u implementua nga organizata Qendra për edukim dhe zhvillim (CED) në bashkëpunim me Komunën e Tearcës si dhe mbështetje financiare të UNDP(Programi për zhvillim i Kombeve të bashkuara) si dhe Agjencionit për të Rinj dhe Sport.

Implementimi i këtij projekti filloi në Shkurt të 2014, dhe zgjati rreth dy muaj punë intenzive. Në përgatitjen e strategjisë lokale për zhvillim të të rrinjëve do të jenë të kycur të gjithë palët të cilët i takojnë këtij grupi qëllimor – të rrinjëve

Lexo ma...

Ma artikuj...
Albanian-ALМакедонски (Macedonian)English (United Kingdom)
Banerat

Foto e Çastit

Polls

Në cilat fusha tjera mendoni se CED-i duhet të zgjeroj aktivitetet e saja!?