Home Projekte Projekte të realizuara

foto PRES medTetovë, 18 Mars 2016 - 83% e popullsisë lokale që jeton në komunat përgjatë malit Sharr dëshiron malin për t'u shpallur Park Kombëtar, kjo është rezultat i studimit për të krijuar vetëdijen e popullatës për çështjet që lidhen me të ardhmen që tashpallinMalin Sharr park kombëtar me anë të platformës nga Shoqata Ekologjike maqedonase "Miqtë e Sharit" është realizuar në vitin 2015.

Rezultatet e këtij hulumtimi janë me të vërtetë pozitiv, në fund ne e dimë se çfarë është mendimi i popullatës lokale në shpalljen e Malit Sharr park Nacional, në zonat rurale dhe urbane në këtë rajon. Analiza e të dhënave tregoi se njerëzit besojnë se e ardhmja e mbrojtur në zonat jo vetëm që do të prezantoj më shumë kontroll mbi burimet e malit, por se ajo do të sjellë ndryshime pozitive në aspektin e zhvillimit të rajonit, tha Frosina Pandurska-Dramicanin, Menaxher i Projektit Shoqata Ekologjike Maqedonase.

Lexo ma...

BallinaDrejtaQendra për Edukim dhe Zhvillim - CED në partneritet me koalicionin e organizatave Rinore "SEGA", dhe me mbështetje të madhe të fondacionit për Fëmijë Pestaloci Zvicër bashkarisht  me fëmijët dhe nxënësit e shkollave filore të rajonit të Tetovës, nëpërmjet disa aktiviteteve do ta shënojë javën e fëmijëve. Ideja e këtij projekti fillon në muajin Gusht 2015 u organizua kampi veror në Strugë me temë “Të drejtat e fëmijëve” dhe “ Bashkëpunimi interkulturor”, me  pjesmarrës fëmijë të moshës 14-16 vjecare nga shumë qytete të Maqedonisë.

Ekipi i nxënësve nga Tetova planifikojë të realizojë 4 aktivitete në katër ditë pune nga data 05 deri 09 tetor 2015. Në kuadër të kësaj jave do të bëhet shpërndarja e fletushkave dhe leximi i Deklaratës për të drejtat e fëmijëvë para shumë fëmijëve, prindërve dhe arsimtarëve

Lexo ma...

summer_camp2015f124.08.2015, Edhe një kamp i suksesshëm veror u mbajt në fshatin Pestalozzi Fëmijëve në Trogen, Zvicër nga 29.07.2015 deri më 12.08 2015. 160 fëmijë nga Maqedonia, Serbia, Ukraina dhe Moldavia ishin pjesë e këtij kampi veror, duke përfshirë 40 fëmijë të moshës 16-17 nga Maqedonia i kryesuar nga OJQ-të ndryshme si Qendra për edukim dhe zhvillim-CED si organizatë koordinuese e kampit, SPPMD Kavadar, Majka - Kumanovë, Koalicioni i organizatave rinore SEGA dhe fëmijët nga rajoni i Strumicës me mbikëqyrësit e tyre.

Brenda pesëmbëdhjetë ditëve pjesëmarrësit e kampit kishin 10 ditë pune në të cilin ishin të përfshirë në punëtoritë që u mbajtën në shkollën në fshat. Punëtoritë ishin me tema të ndryshme në fushën e të drejtave të fëmijëve,anti-diskriminimit, migrimit, interkultura..

Lexo ma...

foto_1_JEF9.07.2015, Qendra për edukim dhe zhvillim – CED në bashkëpunim me Organizatën JEF si dhe në partneritet me Intitutin ZIP, YMCA – Tetovë, Organizatën studentore IZLEZ dhe Qendrën Maqedonase për integrime ndëratlantike, në kuadër të projektit “Këshilltarët Diskutojnë, Qytetarët Lexojnë” – Si të kemi transparencë më të madhe në këshillat komunal”, organizuan tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të Këshillit të komunës së Tetovës dhe përfaqësues të organizatave qytetare.

Qëllimi i këtij projekti është që të rrisë transparencën dhe qasjen në informata publike në nivel lokal, si një parakusht për angazhimin efektiv qytetar dhe të ndikojnë në vendimet e këshillave bashkiakë, si dhe të promovojë dhe lehtësojë qasjen në informatat me karakter publik për qytetarët e komunave të synuara.

Lexo ma...

ballina_bruxel19.06.2015, Në kuadër të komponentës “People to People” organizuar nga TACSO Maqedoni, në periudhën 9-11 Qershor 2015 të  kryetari i organizatës CED, z. Metin Muaremi mori pjesë në një vizitë studimore për liritë themelore të njeriut dhe antidiskriminim në Institucionet e BE-së dhe organizatave të shoqërisë civile me seli në Bruksel, së bashku me 11 përfaqësësues të organizatave joqeveritare nga Maqedonia të cilat janë aktive në fushën e lirive themelore dhe të anti-diskriminimit. Pjesëmarrësit u takua me përfaqësues të institucioneve relevante dhe organizatave, duke përfshirë DG NEAR, Këshilli i Evropës, OHCHR, Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Rrjetit Evropian të Organeve barazi etj.

Lexo ma...

foto_2Qendra për edukim dhe zhvillim në bashkëpunim me Fondacionin për fëmijë Pestaloci dhe Koalicionin e organizatavee rrinore SEGA, në kuadër të projektit “Promovim i të drejtave të fëmijëve dhe komunikimit interkulturor”, me 05 Dhjetor (e premte) në hapësirat e shkollës fillore “Kiril Pejcinoviq” – Tearcë, organizuan turne në vollejboll ndërmjet shkollave fillore që gravitojnë në Komunën e Tearcës. 

Qëllimi i këtij turneu ishte më tepër me karakter revial, pra promovim të të drejtave të fëmijëve dhe komunikimit interkulturor, se sa garues. Në këtë turne morrën pjesë katër shkolla fillore nga Komuna e Tearcës, arsimtarë të këtyre shkollave si dhe vullnetarë të organizatës CED

Lexo ma...

Ma artikuj...
Albanian-ALМакедонски (Macedonian)English (United Kingdom)
Banerat

Foto e Çastit

Polls

Në cilat fusha tjera mendoni se CED-i duhet të zgjeroj aktivitetet e saja!?